การผสมเครื่องดื่ม : ครูพิพัฒน์ พงษ์พูล
(3701-2303)