forex trading logoผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้105
mod_vvisit_counterเดือนนี้239
mod_vvisit_counterAll82442
Home หน้าแรก วิดิทัศน์ตามประสงค์
วิดิทัศน์ตามประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 14:40 น.

 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

ความหมายของวิดีทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)  

        นวลจันทร์  ทองดี กล่าวไว้ว่า  วีดิทัศน์ตามประสงค์ หรือ Video on Demand (VOD) คือ ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสาร ผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อย ๆ หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร (Streaming) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตามประสงค์โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ การจัดการศึกษาตามประสงค์ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจึงจะได้ผลดีซึ่งก็คือ "คอมพิวเตอร์และวีดิทัศน์" จากความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้จัดเก็บและส่งข้อมูลวีดิทัศน์ตามคำร้องขอได้

ที่มา: e-lib.mwit.ac.th/documents/VODmanual.pdf       

       พิเชษฐ  เพียรเจริญ : วารสารวิทยบริการ,ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547 : กล่าวถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา : วิดีทัศน์ตามประสงค์ ไว้ว่า Video on Demand คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามคำสั่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนต์หรือข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการตามสโลแกนว่า To view "What one wants. when one want." โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย (Video Client) สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการและสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้น ๆ โดยสามารถย้อนกลับ (Reverse) หรือ กรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้ เปรียบเสมือนการดูวิดีโอที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกัน กล่าวคือ สามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

 

.          วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสตาและหู กล่าวคือเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สื่อวีดิทัศน์นับวันจะมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น
การผลิตวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้ที่สนใจจะผลิตและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง การผลิตวีดิทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นใหญ่ๆ ดังนี้
1.  การวางแผนงานการผลิต (Planning Stage)
2.  การดำเนินการผลิต (Production Stage)
3.  การประเมิน (Evaluation Stage)
การวางแผนงาน
การผลิตวีดิทัศน์จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างบ้าน ก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นต้องการ รายละเอียดต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะมีการเขียนแบบบ้าน การวางแผนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ โดยสังเขป ดังนี้
1.  กำหนดหัวเรื่อง (ชื่อเรื่อง)
2.  กำหนดรูปแบบรายการและลักษณะการนำเสนอ
3.  ศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหา
4.  กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเนื้อหา
5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
6.  เขียนบัตรดำเนินเรื่อง
7.  เขียนบทโทรทัศน์
การดำเนินการผลิต
การดำเนินการผลิต เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากที่ได้วางแผนการผลิตแล้ว คล้ายกับการสร้างบ้าน เมื่อเขียนแบบบ้านเสร็จแล้ว ก็ดำเนินการก่อสร้างที่แบบที่เขียนไว้ ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
1.  การเตรียมงานเพื่อการบันทึกภาพ ประกอบด้วย
1.1  เตรียมการถ่ายและบันทึกภาพ เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร (ผู้แสดง) ที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันเวลา สถานที่ให้พร้อม
1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายและบันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ สามขา (ขาตั้งกล้อง) เครื่องบันทึกเทป (กรณีกล้องถ่ายกับเครื่องบันทึกแยกกัน) ตลับเทปเปล่า ฯลฯ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์นี้ หมายรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สายต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผ่นสะท้อน ( Reflector) เครื่องแต่งกายและประกอบฉาก (ถ้าจำเป็น)
1.3 เตรียมงานด้านกราฟิกส์  เช่น ชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ภาพเขียน ภาพวาด (ถ้าจำเป็นต้องมี) ชื่อผู้แสดง ผู้กำกับ หน่วยงาน ฯลฯ ปัจจุบันการเตรียมการด้านกราฟิกส์ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2. การถ่ายทำและบันทึกภาพ
เป็นขั้นตอนการบันทึกภาพ (เทป) ตามบทที่เขียนไว้ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้มีการตรวจสอบการถ่ายและบันทึกภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการจดบันทึกรายการการบันทึกภาพโดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 การตัดต่อภาพ เป็นการนำภาพที่บันทึกไว้มาคัดเลือก และตัดต่อตามบทโทรทัศน์
2.2 เตรียมเสียงดนตรีและเสียงประกอบ และบันทึกเสียง
2.3 ตัดต่อเสียงและภาพ
2.4 ทดลองฉาย ปรับปรุงแก้ไข
2.5 บันทึกวีดิทัศน์และทำสำเนา
การประเมิน
การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลงานที่ผลิตขึ้นมา ตามบทโทรทัศน์ที่สร้างไว้ โดยพิจารณาแง่มุมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  การแก้ไขปรับปรุงในขั้นสุดท้าย เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากพอสมควร ขอแนะนำว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีก่อนลงมือดำเนินการถ่ายทำและบันทึกเสียง

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

.          วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสตาและหู กล่าวคือเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สื่อวีดิทัศน์นับวันจะมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น
         การผลิตวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้ที่สนใจจะผลิตและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง การผลิตวีดิทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นใหญ่ๆ ดังนี้
         1.  การวางแผนงานการผลิต (Planning Stage)
         2.  การดำเนินการผลิต (Production Stage)
         3.  การประเมิน (Evaluation Stage)

การวางแผนงาน
         การผลิตวีดิทัศน์จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างบ้าน ก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นต้องการ รายละเอียดต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะมีการเขียนแบบบ้าน การวางแผนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ โดยสังเขป ดังนี้
1.  กำหนดหัวเรื่อง (ชื่อเรื่อง)
2.  กำหนดรูปแบบรายการและลักษณะการนำเสนอ
3.  ศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหา
4.  กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเนื้อหา
5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
6.  เขียนบัตรดำเนินเรื่อง
7.  เขียนบทโทรทัศน์

การดำเนินการผลิต
         การดำเนินการผลิต เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากที่ได้วางแผนการผลิตแล้ว คล้ายกับการสร้างบ้าน เมื่อเขียนแบบบ้านเสร็จแล้ว ก็ดำเนินการก่อสร้างที่แบบที่เขียนไว้ ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
         1.  การเตรียมงานเพื่อการบันทึกภาพ ประกอบด้วย
                   1.1  เตรียมการถ่ายและบันทึกภาพ เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร (ผู้แสดง) ที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันเวลา สถานที่ให้พร้อม
                   1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายและบันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ สามขา (ขาตั้งกล้อง) เครื่องบันทึกเทป (กรณีกล้องถ่ายกับเครื่องบันทึกแยกกัน) ตลับเทปเปล่า ฯลฯ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์นี้ หมายรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สายต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผ่นสะท้อน ( Reflector) เครื่องแต่งกายและประกอบฉาก (ถ้าจำเป็น)
                   1.3 เตรียมงานด้านกราฟิกส์  เช่น ชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ภาพเขียน ภาพวาด (ถ้าจำเป็นต้องมี) ชื่อผู้แสดง ผู้กำกับ หน่วยงาน ฯลฯ ปัจจุบันการเตรียมการด้านกราฟิกส์ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
         2. การถ่ายทำและบันทึกภาพ
                   เป็นขั้นตอนการบันทึกภาพ (เทป) ตามบทที่เขียนไว้ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้มีการตรวจสอบการถ่ายและบันทึกภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการจดบันทึกรายการการบันทึกภาพโดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อขั้นตอนต่อไปนี้
                   2.1 การตัดต่อภาพ เป็นการนำภาพที่บันทึกไว้มาคัดเลือก และตัดต่อตามบทโทรทัศน์
                   2.2 เตรียมเสียงดนตรีและเสียงประกอบ และบันทึกเสียง
                   2.3 ตัดต่อเสียงและภาพ
                   2.4 ทดลองฉาย ปรับปรุงแก้ไข
                   2.5 บันทึกวีดิทัศน์และทำสำเนา

การประเมิน
         การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลงานที่ผลิตขึ้นมา ตามบทโทรทัศน์ที่สร้างไว้ โดยพิจารณาแง่มุมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  การแก้ไขปรับปรุงในขั้นสุดท้าย เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากพอสมควร ขอแนะนำว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีก่อนลงมือดำเนินการถ่ายทำและบันทึกเสียง

แหล่งที่มา: 

Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 15:01 น.
 


พันธมิตรเว็บไซต์ของเรา

ถ้ามีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ส่งเข้ามาที่ email : happykorat@hotmail.com ยินดีประชาสัมพันธ์ต่ออย่างยิ่งเลยครับ จะลงในหลายเว็บเลย เช่น แฮปปี้โคราชดอทคอม -- เอ๊าเลยดอทคอม -- ลำภูออนไลน์ดอทคอม -- เพ็ดชะค้อดอทคอม -- คันคายดอทคอม -- ปราจีนริเวอร์ -- แฮปปี้บุรีรัมย์ -- กูดตราดดอทคอม-- ฮักลาวดอทคอม --
ครูเปรมดอทคอม --หากโพสนี้รบกวน ต้องขออภัยด้วย

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, webmasters.com hosting. Valid XHTML and CSS.