forex trading logoผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้190
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้323
mod_vvisit_counterเดือนนี้1126
mod_vvisit_counterAll91649
Home หน้าแรก วิดิทัศน์ตามประสงค์
วิดิทัศน์ตามประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 14:40 น.

 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

ความหมายของวิดีทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)  

        นวลจันทร์  ทองดี กล่าวไว้ว่า  วีดิทัศน์ตามประสงค์ หรือ Video on Demand (VOD) คือ ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสาร ผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อย ๆ หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร (Streaming) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตามประสงค์โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ การจัดการศึกษาตามประสงค์ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจึงจะได้ผลดีซึ่งก็คือ "คอมพิวเตอร์และวีดิทัศน์" จากความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้จัดเก็บและส่งข้อมูลวีดิทัศน์ตามคำร้องขอได้

ที่มา: e-lib.mwit.ac.th/documents/VODmanual.pdf       

       พิเชษฐ  เพียรเจริญ : วารสารวิทยบริการ,ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547 : กล่าวถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา : วิดีทัศน์ตามประสงค์ ไว้ว่า Video on Demand คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามคำสั่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนต์หรือข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการตามสโลแกนว่า To view "What one wants. when one want." โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย (Video Client) สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการและสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้น ๆ โดยสามารถย้อนกลับ (Reverse) หรือ กรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้ เปรียบเสมือนการดูวิดีโอที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกัน กล่าวคือ สามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

 

.          วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสตาและหู กล่าวคือเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สื่อวีดิทัศน์นับวันจะมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น
การผลิตวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้ที่สนใจจะผลิตและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง การผลิตวีดิทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นใหญ่ๆ ดังนี้
1.  การวางแผนงานการผลิต (Planning Stage)
2.  การดำเนินการผลิต (Production Stage)
3.  การประเมิน (Evaluation Stage)
การวางแผนงาน
การผลิตวีดิทัศน์จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างบ้าน ก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นต้องการ รายละเอียดต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะมีการเขียนแบบบ้าน การวางแผนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ โดยสังเขป ดังนี้
1.  กำหนดหัวเรื่อง (ชื่อเรื่อง)
2.  กำหนดรูปแบบรายการและลักษณะการนำเสนอ
3.  ศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหา
4.  กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเนื้อหา
5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
6.  เขียนบัตรดำเนินเรื่อง
7.  เขียนบทโทรทัศน์
การดำเนินการผลิต
การดำเนินการผลิต เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากที่ได้วางแผนการผลิตแล้ว คล้ายกับการสร้างบ้าน เมื่อเขียนแบบบ้านเสร็จแล้ว ก็ดำเนินการก่อสร้างที่แบบที่เขียนไว้ ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
1.  การเตรียมงานเพื่อการบันทึกภาพ ประกอบด้วย
1.1  เตรียมการถ่ายและบันทึกภาพ เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร (ผู้แสดง) ที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันเวลา สถานที่ให้พร้อม
1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายและบันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ สามขา (ขาตั้งกล้อง) เครื่องบันทึกเทป (กรณีกล้องถ่ายกับเครื่องบันทึกแยกกัน) ตลับเทปเปล่า ฯลฯ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์นี้ หมายรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สายต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผ่นสะท้อน ( Reflector) เครื่องแต่งกายและประกอบฉาก (ถ้าจำเป็น)
1.3 เตรียมงานด้านกราฟิกส์  เช่น ชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ภาพเขียน ภาพวาด (ถ้าจำเป็นต้องมี) ชื่อผู้แสดง ผู้กำกับ หน่วยงาน ฯลฯ ปัจจุบันการเตรียมการด้านกราฟิกส์ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2. การถ่ายทำและบันทึกภาพ
เป็นขั้นตอนการบันทึกภาพ (เทป) ตามบทที่เขียนไว้ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้มีการตรวจสอบการถ่ายและบันทึกภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการจดบันทึกรายการการบันทึกภาพโดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 การตัดต่อภาพ เป็นการนำภาพที่บันทึกไว้มาคัดเลือก และตัดต่อตามบทโทรทัศน์
2.2 เตรียมเสียงดนตรีและเสียงประกอบ และบันทึกเสียง
2.3 ตัดต่อเสียงและภาพ
2.4 ทดลองฉาย ปรับปรุงแก้ไข
2.5 บันทึกวีดิทัศน์และทำสำเนา
การประเมิน
การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลงานที่ผลิตขึ้นมา ตามบทโทรทัศน์ที่สร้างไว้ โดยพิจารณาแง่มุมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  การแก้ไขปรับปรุงในขั้นสุดท้าย เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากพอสมควร ขอแนะนำว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีก่อนลงมือดำเนินการถ่ายทำและบันทึกเสียง

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

.          วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสตาและหู กล่าวคือเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สื่อวีดิทัศน์นับวันจะมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น
         การผลิตวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้ที่สนใจจะผลิตและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง การผลิตวีดิทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นใหญ่ๆ ดังนี้
         1.  การวางแผนงานการผลิต (Planning Stage)
         2.  การดำเนินการผลิต (Production Stage)
         3.  การประเมิน (Evaluation Stage)

การวางแผนงาน
         การผลิตวีดิทัศน์จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างบ้าน ก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นต้องการ รายละเอียดต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะมีการเขียนแบบบ้าน การวางแผนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ โดยสังเขป ดังนี้
1.  กำหนดหัวเรื่อง (ชื่อเรื่อง)
2.  กำหนดรูปแบบรายการและลักษณะการนำเสนอ
3.  ศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหา
4.  กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเนื้อหา
5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
6.  เขียนบัตรดำเนินเรื่อง
7.  เขียนบทโทรทัศน์

การดำเนินการผลิต
         การดำเนินการผลิต เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากที่ได้วางแผนการผลิตแล้ว คล้ายกับการสร้างบ้าน เมื่อเขียนแบบบ้านเสร็จแล้ว ก็ดำเนินการก่อสร้างที่แบบที่เขียนไว้ ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
         1.  การเตรียมงานเพื่อการบันทึกภาพ ประกอบด้วย
                   1.1  เตรียมการถ่ายและบันทึกภาพ เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร (ผู้แสดง) ที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันเวลา สถานที่ให้พร้อม
                   1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายและบันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ สามขา (ขาตั้งกล้อง) เครื่องบันทึกเทป (กรณีกล้องถ่ายกับเครื่องบันทึกแยกกัน) ตลับเทปเปล่า ฯลฯ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์นี้ หมายรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สายต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผ่นสะท้อน ( Reflector) เครื่องแต่งกายและประกอบฉาก (ถ้าจำเป็น)
                   1.3 เตรียมงานด้านกราฟิกส์  เช่น ชื่อรายการ ชื่อเรื่อง ภาพเขียน ภาพวาด (ถ้าจำเป็นต้องมี) ชื่อผู้แสดง ผู้กำกับ หน่วยงาน ฯลฯ ปัจจุบันการเตรียมการด้านกราฟิกส์ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
         2. การถ่ายทำและบันทึกภาพ
                   เป็นขั้นตอนการบันทึกภาพ (เทป) ตามบทที่เขียนไว้ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้มีการตรวจสอบการถ่ายและบันทึกภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการจดบันทึกรายการการบันทึกภาพโดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อขั้นตอนต่อไปนี้
                   2.1 การตัดต่อภาพ เป็นการนำภาพที่บันทึกไว้มาคัดเลือก และตัดต่อตามบทโทรทัศน์
                   2.2 เตรียมเสียงดนตรีและเสียงประกอบ และบันทึกเสียง
                   2.3 ตัดต่อเสียงและภาพ
                   2.4 ทดลองฉาย ปรับปรุงแก้ไข
                   2.5 บันทึกวีดิทัศน์และทำสำเนา

การประเมิน
         การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลงานที่ผลิตขึ้นมา ตามบทโทรทัศน์ที่สร้างไว้ โดยพิจารณาแง่มุมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  การแก้ไขปรับปรุงในขั้นสุดท้าย เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากพอสมควร ขอแนะนำว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีก่อนลงมือดำเนินการถ่ายทำและบันทึกเสียง

แหล่งที่มา: 

Comments (10)
 • louboutin pas cher  - louboutin pas cher louboutin pas cher Lovely Hairs
  Lovely Hairsty louboutin pas cher les Of Cheryl Cole,l louboutin pas cher ouboutin pas cherUsually the rich people, the singers, the actors and the p Washington State Park Topo Map oliticians are constantly in the public eye. Those persons which combine these aspects with different others always have the media following their moves.Cheryl Cole is very often involved in
 • louboutin  - louboutin sex and being a grandmother by mz
  sex and being a grandmot louboutin pas cher he chaussures louboutin soldes rA slightly scary prospect, meeting Vivienne Westwood. Downstairs, in the lower levels of her Battersea studio, louboutin a swarm of workers buzz around the hive, cutting fabric, changing thread, saying things to each other in hushed voices like, 'Have you got the mesh and the fusing
 • louboutin pas cher  - louboutin pas cher louboutin pas cher Poetry archi
  Poetry archiveNick MacKinnon,louboutin pas c louboutin pas cher her, winn chaussures louboutin soldes er of the NHS section of the 2012 Hippocrates Prize for Poetry and Medicine (Image: Reproduced by permission of the Hippocrates Press)Poetry and medicine may appear an un louboutin pas cher usual combination, but can prove an effective cocktail for patients and poets
 • louboutin pas cher  - louboutin pas cher Most Sought After Styler by hm
  Most Sought After Styler chaussures louboutin soldes Even thou louboutin pas cher gh GHD hair strengtheners are one of the best styling tools available in the market,chaussures louboutin soldes, GHD have bought out a Limited Edition Pink GHD Thermal Pro louboutin tector spray to protect your hair when straightening. These Pink GHD sprays have been released w
 • louboutin pas cher  - louboutin pas cher Why You Don't Want to Invest in
  Why You Don't Want to Invest in louboutin pas cher Real Estate Through an S CorporationReal estate investors sometime chaussure louboutin soldes s think about using S corporations for real estate investing. And the idea sounds promising. chaussure louboutin femme Almost everybody knows that S corporations are popular. And many people even vaguely know S corps deliver som
 • Chaussure Louboutin Femme  - Chaussure Louboutin Femme Heavy Duty Retractable I
  Heavy Duty Retr Chaussure Louboutin Femme ac Louboutin Pas Cher table ID Badge ReelsHeavy duty badge reels are ideal for heavy industry jobs such as construction, factory manufacturing, Chaussure Louboutin Soldes warehouse jobs, and other highly physical occupations. You'll want a reel that can stand up to that kind of work, and something that won't get caught on heavy ma
 • Chaussure Louboutin Femme  - Chaussure Louboutin Femme Market Competition Perfe
  Market Competition Perfect and Mon Chaussure Louboutin Soldes opolist Chaussure Louboutin Femme ic Competition,Chaussure Louboutin SoldesThe definition monopolistic competition is firms which in effect hold a monopoly over their products, in that the firm is able to inf Louboutin Pas Cher luence the market price of its product by altering the rate of production. Monopolist
 • Louboutin Pas Cher  - Chaussure Louboutin Soldes Accidents of evolution
  Accidents of evolution that made us human(Image: Chaussure Louboutin Femme John Knill/Mood Board/Rex Features (hands) and Rex Chaussure Louboutin Soldes Features (dice))Evolution is a game of chance. Clare Wilson uncovers six of the winning mutations that helped humans hit the jackpotEARTH, several million year Louboutin Pas Cher s ago. A cosmic ray blasts into the atmos
 • scarpe hogan  - hogan outlet Matrix Management by dq
  Matrix Management,Cha Chaussure Louboutin Femme ussure Loubou hogan outlet tin FemmeOver 30 years of learning about matrix management and matrix structures has identif hogan ied some predictable pitfalls.Alignment - is an issue people always raise in a matrix structure. Many companies spend huge amounts of effort trying to get to complete alignme
 • hogan outlet  - hogan Top 7 Words to Change for Powerful Communica
  Top 7 Words to Change for Powerful Communication1. But. Saying t scarpe hogan his word negates everything that preceded it. It makes you Chaussure Louboutin Femme sound like you're talking out of both sides of your mouth: "I like you, but" Replace it with "and" to make both sides of your sentence true: "I lik Louboutin Pas Cher e you and"2. Try. Saying you'l
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 15:01 น.
 


พันธมิตรเว็บไซต์ของเรา

ถ้ามีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ส่งเข้ามาที่ email : happykorat@hotmail.com ยินดีประชาสัมพันธ์ต่ออย่างยิ่งเลยครับ จะลงในหลายเว็บเลย เช่น แฮปปี้โคราชดอทคอม -- เอ๊าเลยดอทคอม -- ลำภูออนไลน์ดอทคอม -- เพ็ดชะค้อดอทคอม -- คันคายดอทคอม -- ปราจีนริเวอร์ -- แฮปปี้บุรีรัมย์ -- กูดตราดดอทคอม-- ฮักลาวดอทคอม --
ครูเปรมดอทคอม --หากโพสนี้รบกวน ต้องขออภัยด้วย

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, webmasters.com hosting. Valid XHTML and CSS.